ศ, 20 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
17-09-2019(3)DF02คลองสมบูรณ์คลองขลุง หนองผักหนาม ,สอ.ต.
12-09-2019(8)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 420,198 ครั้ง
ขณะนี้ 5 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 10/10

 

100.00% 10/10

07146 วังประดา ,สอ.
 

88.89% 8/9

 

33.33% 3/9

07147 ปากอ่าง ,สอ.ต.
 

62.50% 5/8

 

12.50% 1/8

07148 วังตะเคียน ,สอ.
 

100.00% 66/66

 

86.36% 57/66

07149 คลองดู่ ,สอ.
 

100.00% 12/12

 

8.33% 1/12

07150 มอสำราญ ,สอ.
 

100.00% 14/14

 

85.71% 12/14

07151 หนองปิ้งไก่ ,สอ.
 

100.00% 34/34

 

91.18% 31/34

07152 หนองกอง ,สอ.
 

100.00% 39/39

 

71.79% 28/39

07153 แม่นารี ,สอ.ต.
 

92.86% 13/14

 

21.43% 3/14

07154 นครชุม ,สอ.ต.
 

100.00% 48/48

 

70.83% 34/48

07155 สหกรณ์ ,สอ.
 

71.43% 5/7

 

14.29% 1/7

07156 ทรงธรรม ,สอ.ต.
 

100.00% 29/29

 

41.38% 12/29

07157 ท่าไม้แดง ,สอ.ต.
 

100.00% 13/13

 

23.08% 3/13

07158 หนองปลิง ,สอ.ต.
 

100.00% 64/64

 

20.31% 13/64

07159 น้ำดิบ ,สอ.
 

100.00% 10/10

 

70.00% 7/10

07160 โพธิ์พัฒนา ,สอ.ต.
 

100.00% 11/11

 

90.91% 10/11

07161 บ้านไร่ ,สอ.
 

100.00% 26/26

 

38.46% 10/26

07162 มะกอกหวาน ,สอ.
 

100.00% 51/51

 

60.78% 31/51

07163 คณฑี ,สอ.ต.
 

94.23% 49/52

 

63.46% 33/52

07164 มอสูง ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

60.00% 3/5

07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 20/20

 

30.00% 6/20

07166 บ้านใหม่ ,สอ.ต.
 

100.00% 8/8

 

62.50% 5/8

07167 น้ำโท้ง ,สอ.
 

100.00% 11/11

 

54.55% 6/11

07168 คลองแม่ลาย ,สอ.ต.
 

91.67% 11/12

 

50.00% 6/12

07169 ยางเรียง ,สอ.
 

100.00% 24/24

 

62.50% 15/24

07170 ธำมรงค์ ,สอ.ต.
 

44.44% 4/9

 

11.11% 1/9

07171 หนองกรด ,สอ.ต.
 

100.00% 84/84

 

64.29% 54/84

07172 โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.
 

98.15% 53/54

 

75.93% 41/54

10721 กำแพงเพชร ,รพท.
 

100.00% 4/4

 

75.00% 3/4

11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.
 

98.39% 61/62

 

90.32% 56/62

14341 เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1
 

96.72% 59/61

 

22.95% 14/61

24014 เทศบาลนครชุม ,ศูนย์ฯ
 

100.00% 6/6

 

66.67% 4/6

24812 เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
 

0.00% 0/1

 

0.00% 0/1

25057 รพสต.ปางขนุน
 

77.78% 14/18

 

66.67% 12/18

77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.
 

100.00% 22/22

 

81.82% 18/22

99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.
 

100.00% 40/40

 

47.50% 19/40

รวมทั้งอำเภอ
 

96.89% 934/964

 

58.40% 563/964