อ, 11 สิงหาคม 2563 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
10-08-2020(1)DHF06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
10-08-2020(1)DF01หัวถนนคลองขลุง หัวถนน ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DF06นครชุมเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.
10-08-2020(1)DFRO07ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนคร ลานดอกไม้ ,สอ.ต.
07-08-2020(4)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
06-08-2020(5)DFRO06วังไทรคลองขลุง กระโดนเตี้ย ,สอ.
04-08-2020(7)DF04โกสัมพีโกสัมพีนคร โกสัมพีนคร ,รพช.
23-07-2020(19)DF02ท่ามะเขือคลองขลุง ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 483,233 ครั้ง
ขณะนี้ 11 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 10/10

 

100.00% 10/10

07146 วังประดา ,สอ.
 

100.00% 13/13

 

30.77% 4/13

07147 ปากอ่าง ,สอ.ต.
 

100.00% 8/8

 

12.50% 1/8

07148 วังตะเคียน ,สอ.
 

100.00% 70/70

 

85.71% 60/70

07149 คลองดู่ ,สอ.
 

92.86% 13/14

 

7.14% 1/14

07150 มอสำราญ ,สอ.
 

100.00% 16/16

 

81.25% 13/16

07151 หนองปิ้งไก่ ,สอ.
 

97.50% 39/40

 

87.50% 35/40

07152 หนองกอง ,สอ.
 

100.00% 43/43

 

67.44% 29/43

07153 แม่นารี ,สอ.ต.
 

100.00% 17/17

 

35.29% 6/17

07154 นครชุม ,สอ.ต.
 

100.00% 67/67

 

70.15% 47/67

07155 สหกรณ์ ,สอ.
 

92.31% 12/13

 

15.38% 2/13

07156 ทรงธรรม ,สอ.ต.
 

100.00% 32/32

 

43.75% 14/32

07157 ท่าไม้แดง ,สอ.ต.
 

76.47% 26/34

 

20.59% 7/34

07158 หนองปลิง ,สอ.ต.
 

97.96% 96/98

 

33.67% 33/98

07159 น้ำดิบ ,สอ.
 

100.00% 11/11

 

63.64% 7/11

07160 โพธิ์พัฒนา ,สอ.ต.
 

91.67% 11/12

 

83.33% 10/12

07161 บ้านไร่ ,สอ.
 

100.00% 32/32

 

43.75% 14/32

07162 มะกอกหวาน ,สอ.
 

100.00% 58/58

 

58.62% 34/58

07163 คณฑี ,สอ.ต.
 

85.96% 49/57

 

57.89% 33/57

07164 มอสูง ,สอ.
 

100.00% 6/6

 

66.67% 4/6

07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 21/21

 

28.57% 6/21

07166 บ้านใหม่ ,สอ.ต.
 

100.00% 9/9

 

55.56% 5/9

07167 น้ำโท้ง ,สอ.
 

100.00% 16/16

 

43.75% 7/16

07168 คลองแม่ลาย ,สอ.ต.
 

100.00% 13/13

 

53.85% 7/13

07169 ยางเรียง ,สอ.
 

100.00% 30/30

 

60.00% 18/30

07170 ธำมรงค์ ,สอ.ต.
 

40.00% 4/10

 

10.00% 1/10

07171 หนองกรด ,สอ.ต.
 

100.00% 96/96

 

67.71% 65/96

07172 โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.
 

100.00% 60/60

 

76.67% 46/60

10721 กำแพงเพชร ,รพท.
 

100.00% 4/4

 

75.00% 3/4

11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.
 

98.39% 61/62

 

90.32% 56/62

14341 เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1
 

98.72% 77/78

 

17.95% 14/78

24014 เทศบาลนครชุม ,ศูนย์ฯ
 

100.00% 13/13

 

69.23% 9/13

24812 เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
 

0.00% 0/3

 

0.00% 0/3

25057 รพสต.ปางขนุน
 

91.67% 22/24

 

54.17% 13/24

77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.
 

100.00% 52/52

 

88.46% 46/52

99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.
 

100.00% 50/50

 

48.00% 24/50

รวมทั้งอำเภอ
 

96.41% 1155/1198

 

57.10% 684/1198