ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,453 ครั้ง
ขณะนี้ 25 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 10/10

 

100.00% 10/10

07146 วังประดา ,สอ.
 

100.00% 11/11

 

36.36% 4/11

07147 ปากอ่าง ,สอ.ต.
 

100.00% 8/8

 

12.50% 1/8

07148 วังตะเคียน ,สอ.
 

100.00% 66/66

 

86.36% 57/66

07149 คลองดู่ ,สอ.
 

92.31% 12/13

 

7.69% 1/13

07150 มอสำราญ ,สอ.
 

100.00% 14/14

 

85.71% 12/14

07151 หนองปิ้งไก่ ,สอ.
 

100.00% 37/37

 

91.89% 34/37

07152 หนองกอง ,สอ.
 

100.00% 41/41

 

70.73% 29/41

07153 แม่นารี ,สอ.ต.
 

100.00% 15/15

 

26.67% 4/15

07154 นครชุม ,สอ.ต.
 

100.00% 54/54

 

70.37% 38/54

07155 สหกรณ์ ,สอ.
 

88.89% 8/9

 

22.22% 2/9

07156 ทรงธรรม ,สอ.ต.
 

100.00% 31/31

 

41.94% 13/31

07157 ท่าไม้แดง ,สอ.ต.
 

84.21% 16/19

 

21.05% 4/19

07158 หนองปลิง ,สอ.ต.
 

100.00% 72/72

 

26.39% 19/72

07159 น้ำดิบ ,สอ.
 

100.00% 10/10

 

70.00% 7/10

07160 โพธิ์พัฒนา ,สอ.ต.
 

100.00% 11/11

 

90.91% 10/11

07161 บ้านไร่ ,สอ.
 

100.00% 29/29

 

41.38% 12/29

07162 มะกอกหวาน ,สอ.
 

100.00% 55/55

 

58.18% 32/55

07163 คณฑี ,สอ.ต.
 

92.45% 49/53

 

62.26% 33/53

07164 มอสูง ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

60.00% 3/5

07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 20/20

 

30.00% 6/20

07166 บ้านใหม่ ,สอ.ต.
 

100.00% 8/8

 

62.50% 5/8

07167 น้ำโท้ง ,สอ.
 

91.67% 11/12

 

50.00% 6/12

07168 คลองแม่ลาย ,สอ.ต.
 

100.00% 12/12

 

50.00% 6/12

07169 ยางเรียง ,สอ.
 

100.00% 25/25

 

60.00% 15/25

07170 ธำมรงค์ ,สอ.ต.
 

40.00% 4/10

 

10.00% 1/10

07171 หนองกรด ,สอ.ต.
 

100.00% 89/89

 

66.29% 59/89

07172 โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.
 

100.00% 58/58

 

77.59% 45/58

10721 กำแพงเพชร ,รพท.
 

100.00% 4/4

 

75.00% 3/4

11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.
 

98.39% 61/62

 

90.32% 56/62

14341 เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1
 

98.48% 65/66

 

21.21% 14/66

24014 เทศบาลนครชุม ,ศูนย์ฯ
 

100.00% 6/6

 

66.67% 4/6

24812 เทศบาลปากดง ,ศูนย์ฯ
 

0.00% 0/3

 

0.00% 0/3

25057 รพสต.ปางขนุน
 

100.00% 20/20

 

60.00% 12/20

77735 ศสม.ชากังราว รพ.กพ.
 

100.00% 42/42

 

88.10% 37/42

99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.
 

100.00% 44/44

 

47.73% 21/44

รวมทั้งอำเภอ
 

97.43% 1022/1049

 

58.63% 615/1049