ศ, 20 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
17-09-2019(3)DF02คลองสมบูรณ์คลองขลุง หนองผักหนาม ,สอ.ต.
12-09-2019(8)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 420,190 ครั้ง
ขณะนี้ 6 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2 อำเภอคลองขลุง
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07207 โค้งวิไล ,สอ.ต.
 

100.00% 18/18

 

33.33% 6/18

07208 ท่ามะเขือ ,สอ.ต.
 

88.24% 15/17

 

17.65% 3/17

07209 ท่าพุทรา ,สอ.ต.
 

87.50% 7/8

 

25.00% 2/8

07210 แม่ลาด ,สอ.ต.
 

100.00% 15/15

 

26.67% 4/15

07211 วังยาง ,สอ.ต.
 

100.00% 25/25

 

28.00% 7/25

07212 วังแขม ,สอ.ต.
 

100.00% 19/19

 

63.16% 12/19

07213 บ่อทอง ,สอ.
 

100.00% 7/7

 

71.43% 5/7

07214 หัวถนน ,สอ.ต.
 

100.00% 3/3

 

0.00% 0/3

07215 โนนทัน ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

80.00% 4/5

07216 วังไทร ,สอ.ต.
 

100.00% 17/17

 

70.59% 12/17

07217 กระโดนเตี้ย ,สอ.
 

16.67% 1/6

 

16.67% 1/6

07218 ช้างคับ ,สอ.
 

100.00% 43/43

 

34.88% 15/43

07219 เกาะลำใย ,สอ.ต.
 

93.33% 28/30

 

13.33% 4/30

07220 หนองผักหนาม ,สอ.ต.
 

86.67% 26/30

 

3.33% 1/30

11232 คลองขลุง ,รพช.
 

100.00% 39/39

 

28.21% 11/39

รวมทั้งอำเภอ
 

95.04% 268/282

 

30.85% 87/282