ศ, 20 กันยายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
17-09-2019(3)DF02คลองสมบูรณ์คลองขลุง หนองผักหนาม ,สอ.ต.
12-09-2019(8)DF04คลองขลุงคลองขลุง โค้งวิไล ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 420,205 ครั้ง
ขณะนี้ 6 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2 อำเภอพรานกระต่าย
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07221 บางลาด ,สอ.ต.
 

73.91% 17/23

 

8.70% 2/23

07222 ท่าไม้ ,สอ.ต.
 

96.15% 25/26

 

26.92% 7/26

07223 วังชะโอน ,สอ.
 

100.00% 12/12

 

0.00% 0/12

07224 วังควง ,สอ.ต.
 

91.67% 11/12

 

25.00% 3/12

07225 ลานกระทิง ,สอ.
 

100.00% 20/20

 

20.00% 4/20

07226 ลานทอง ,สอ.
 

83.33% 5/6

 

66.67% 4/6

07227 วังตะแบก ,สอ.ต.
 

71.43% 25/35

 

31.43% 11/35

07228 คุยประดู่ ,สอ.
 

100.00% 5/5

 

80.00% 4/5

07229 เขาคีริส ,สอ.ต.
 

100.00% 12/12

 

50.00% 6/12

07230 หนองโสน ,สอ.
 

100.00% 17/17

 

76.47% 13/17

07231 คุยป้อม ,สอ.ต.
 

100.00% 16/16

 

87.50% 14/16

07232 คลองพิไกร ,สอ.ต.
 

100.00% 18/18

 

55.56% 10/18

07233 โพธิ์พัฒนา ,สอ.
 

100.00% 4/4

 

0.00% 0/4

07234 หนองหัววัว ,สอ.ต.
 

72.73% 8/11

 

27.27% 3/11

07235 ลานไผ่ ,สอ.
 

100.00% 12/12

 

83.33% 10/12

11233 พรานกระต่าย ,รพช.
 

100.00% 55/55

 

63.64% 35/55

28009 ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ
 

54.55% 6/11

 

18.18% 2/11

รวมทั้งอำเภอ
 

90.27% 269/298

 

42.95% 128/298