ส, 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา

:: ล็อกอินเข้าระบบ ::
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
วันที่แจ้งโรคหมู่ตำบลอำเภอหน่วยบริการ
22-11-2019(1)DHF02หนองปลิงเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.
21-11-2019(2)DFRO05จันทิมาลานกระบือ จันทิมา ,สอ.ต.
หน้าหลัก
:: สถิติเว็บไซต์ ::
เข้าใช้งาน 436,481 ครั้ง
ขณะนี้ 11 ออนไลน์
เมนูประมวลผลรายงาน
ความทันเวลารับแจ้งผู้ป่วย
ผลสอบสวนโรคครั้งที่ 1,2
ผลการส่งรายงานครั้งที่ 1,2
พิมพ์ ShortFormReport
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ภาพรวมข้อมูลของระบบ
เมนูเอกสารทั่วไป
เกณฑ์สอบสวน DHF(SFR)
รายชื่อ จนท.ระบาดวิทยา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
กรุณากำหนด Textsize=Smaller
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง

เว็บงานระบาดวิทยา
EPID-BOARD

ผลการส่งรายงาน Short Form Report ครั้งที่ 2 อำเภอลานกระบือ
(จากผู้ป่วยที่แจ้งแล้ว 10 วันขึ้นไป)
หน่วยบริการ
 
ความครบถ้วน
 
ความทันเวลา
07236 เกศกาสร ,สอ.ต.
 

100.00% 17/17

 

76.47% 13/17

07237 บึงมาลย์ ,สอ.
 

100.00% 18/18

 

55.56% 10/18

07238 หนองหลวง ,สอ.ต.
 

100.00% 16/16

 

56.25% 9/16

07239 อินทรานุสรณ์ ,สอ.ต.
 

100.00% 22/22

 

40.91% 9/22

07240 ลานตาบัว ,สอ.
 

71.43% 10/14

 

28.57% 4/14

07241 ประชาสุขสันต์ ,สอ.ต.
 

100.00% 14/14

 

71.43% 10/14

07242 ประดู่งาม ,สอ.ต.
 

100.00% 16/16

 

68.75% 11/16

07243 จันทิมา ,สอ.ต.
 

100.00% 23/23

 

95.65% 22/23

11234 ลานกระบือ ,รพช.
 

77.27% 34/44

 

38.64% 17/44

25041 เทศบาลช่องลม,ศูนย์บริการ
 

100.00% 10/10

 

50.00% 5/10

รวมทั้งอำเภอ
 

92.75% 179/193

 

56.99% 110/193