ชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document เอกสารดาวน์โหลด
1. ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562
# คำสั่งแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร.pdf
2. สรุปการประชุมคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร
# สรุปผลการประชุมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร.pdf
3. ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร
# คำสั่งคณะกรรมการชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร 2562.pdf
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร
# คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมแม่บ้านสาธารณสุข.pdf
# คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร.pdf
5. ขอความร่วมมือทบทวน ข้อมูลสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร
# ข้อมูลทบทวนสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข.pdf
6. ขั้นตอนการสมัครสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ปี2559
# ขั้นตอนการสมัครแม่บ้านฯ.pdf
7. ขอความร่วมมือสมัครเป็นสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร
# ขอความร่วมมือสมัครเป็นสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข.pdf

CONTACT

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ :

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์: 055 - 705191

Email: ssjkp@hotmail.com