ชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document ประมวลภาพกิจกรรม
10 สิงหาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและดำเนินการภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านยุทธศาสตร์ดำเนินงานผ
11 พฤษภาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นายจำนงค์ สุมนทา อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 28 หมู่ 15 ตำบลโกสัมพีน
11 พฤษภาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นางอิ๋ว ทองแท้ อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 68 หมู่ 22 ตำบลโกสัมพีนคร
11 พฤษภาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เด็กชายณัฐวัตร คันทะพล อายุ 10 ปี บ้านเลขที่ 64 หมู่ 22 ตำบลโก
11 พฤษภาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นางสีนวล แย้มจันทร์ฉาย อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 40 หมู่ 22 ตำบลโก
11 พฤษภาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในพื้นที่อำเภอโกสัมพีนคร นายไปล่ จันเผือก อ
11 พฤษภาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในพื้นที่อำเภอโกสัมพีนคร นายบุญยิ่ง ศรีเทีย
9 พฤษภาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น หลวงพ่อทูล ฐานทตโต อายุ 87 ปี วัดท่าไม้ มีภาวะแขนขาอ่อนแรง มีแ
9 พฤษภาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นางม้อย หงส์ร่อน อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 26 หมู่ 11 ตำบลท่าไม้ อ
9 พฤษภาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นายปลื้ม มณีเขียว อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 51 หมู่ 11 ตำบลท่าไม้
9 พฤษภาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นางสาวกำไร สุรินทร์ อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 39 หมู่ 11 ตำบลวังคว
9 พฤษภาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นางลือ เกิดพงษ์ อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 9 หมู่ 5 ตำบลวังควง อำเภ
9 พฤษภาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นางสาวนวรัตน์ จันทร์ผล อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 40 หมู่ 1 ตำบลวัง
2 พฤษภาคม 2561
ชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2561
24 เมษายน 2561
ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
19 เมษายน 2561
นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว อำเภอคลองขลุง นางบุญมา จันทร์ศรี อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ 1 ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและมีภาวะกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง
19 เมษายน 2561
นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว อำเภอคลองขลุง นางดิบ บุญส่ง อายุ 72 ปี หมู่ที่ 3 บ้านหนองผักหนาม ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคสมองเสื
19 เมษายน 2561
นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว อำเภอขาณุวรลักษบุรี นางคลี่ แจ้งสัน อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 577 หมู่ 22 ป่วยติดเตียงเนื่องจากข้อเข่าติด ใช้สเตียรอยด์ และพบปัญหาสุขภาพ
19 เมษายน 2561
นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นางมะลิ เฉลียวพงษ์ อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 457 หมู่ 7 ติดเตียงจากโรคหลอดเลือ
19 เมษายน 2561
นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและครอบครัว นางบุญ เลนทำมี อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 32 หมู่ 10 ป่วยเป็นโรคหอบหืด นอนติดเตียงและมีปัญหาข้อเข่าติด
19 เมษายน 2561
นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและครอบครัว นางสาวภัควลัญ กุลฉิม อายุ 33 ปี ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม และไม่สามารถเดินได้เนื่องจากขาทั้ง 2 ข้างอ่อนแรง
19 เมษายน 2561
นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางมะค่าและอำเภอคลองขลุง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักหนาม
18 เมษายน 2561
นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เด็กหญิงบุณยวีร์ พันธชัย อายุ 5ขวบ เป็นบุตรของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม บ้านเลขที่ 215 ตำบลพานทอง สมองพิการแต่กำเนินเนื่องจากขาดออกซิเจน
18 เมษายน 2561
นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร นายอาคม พูลพันธ์ อายุ 32 ปี บ้านเลขที่ 221 หมู่ 10 ตำบลหนองไม้กอง ผู้ป่วยเป็นโรคลมชักและประสบอุบัติเหตุ ทำให้ไม่สามารถเดินได้ นอกจากนี้ยังมีภาวะแทรกซ้อนข้อติดและแผลกดทับ
18 เมษายน 2561
นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและครอบครัวนางมา เพ็ชรมีดี อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 156 หมู่ 2 ตำบลหนองไม้กอง กล้ามเนื้อขาทั้งสองข้างอ่อนแรง และมองไม่เห็น
18 เมษายน 2561
นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางไปยังอำเภอลานกระบือเยี่ยมนายสวัสดิ์ เชื้อหงษ์ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 58/2 หมู่ 2 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ท่อนล่าง มีแผลกดทับ
18 เมษายน 2561
นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานและอำเภอไทรงาม
29 มีนาคม 2561
นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง อำเภอทรายทองวัฒนา นางหัด สูงสันเขต อายุ 69 ปี มีภาวะข้อเข่าติด ขาขวา ไม่สามารถลุกนั่งได้
29 มีนาคม 2561
นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง อำเภอทรายทองวัฒนา นายสมยศ หระสิทธ์ อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 147 หมู่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา ขาช่วงล่างอ่อนแรง
29 มีนาคม 2561
นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง อำเภอทรายทองวัฒนา จำนวน 3 คน ประกอบด้วยนางวันทา สูงสันเขต อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 105 หมู่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา มีภาวะเจ็บป่วยเป็นอัมพฤกษ์
29 มีนาคม 2561
นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงอำเภอบึงสามัคคี นางเช็ง ช่างเหล็ก อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 18 หมู่ 2 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี กล้ามเนื้อขาทั้งสองข้างไม่มีแรง และมองไม่เห็น
29 มีนาคม 2561
นางจงกลพรรณ ชื่นตา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางฤดีสรวง กุลมาลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปางศิลาทอง ซึ่งเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกบริเวณสมองและกลับมาพักฟื้นที่บ้าน
16 มีนาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางเยี่ยมนางสาวฉงน พลอาชา อายุ 55 ปี ที่เข้ารับการผ่าตัดตา
15 มีนาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง
15 มีนาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในพื้นที่อำเภอคลองลาน
15 มีนาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สสอ.คลองลาน รพ.คลองลาน และรพ.สต.ท่าขึ้น อ.ปางศิลาทอง
6 มีนาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว นางสาวฉงน พลอาชา อายุ 55 ปี ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย เป็นผู้พิการด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ ช่วยเหลือตนเองไม่
6 มีนาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว นางจำลอง สอนแก้ว อายุ 86 ปี ตำบลลานดอกไม้ อำเภอโกสัมพีนคร ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเป็นผู้ป่วยติดเตียงมา 16 ปี
6 มีนาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว นางประจวบ รุ่งโรจน์ อายุ 82 ปี หมู่บ้านท้ายเกาะ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร เดินไม่ได้ อยู่ในพื้นที่รับผิดชอ
6 มีนาคม 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ บ้านไตรตรึงษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
3 มีนาคม 2561
ร่วมพิธีเปิดและรับชมการแสดง แสง -สี -แสง ในงานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2561
26 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2561
16 กุมภาพันธ์ 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) ณ ตลาดชากังราวพลาซ่า ตำบลนครชุม
16 กุมภาพันธ์ 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีมอบขาเทียมพระราชทานตามโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 144 จังหวัดกำแพงเพชร ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
11 กุมภาพันธ์ 2561
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชรเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) ณ ตลาดชากังราวพลาซ่า ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
8 กุมภาพันธ์ 2561
คณะกรรมการชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขกับบทบาทการเป็นทีมสนับสนุนการทำงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Caregiver)ในระดับพื้นที่
11 กุมภาพันธ์ 2561
ร่วมพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 144
30 มกราคม 2561
ประชุมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561
22 ธันวาคม 2560
ประชุมรับทราบเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมกับหารือแนวทางการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนเมษายน 2559
เปิด..Web site ชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร
เดือนเมษายน 2559
โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
28เมษายน2559
โครงการสังคมสุขภาพดี วิถีธรรมวิธีไทย และมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่คนพิการ ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ
22เมษายน 2559
รณรงค์ลดโลกร้อน ปลูกต้นเทียนกิ่ง จากสถาบันวิจัยสมุนไพร
18 เมษายน 2559
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ณ.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
18 เมษายน 2559
อบรมเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้านสาธารณสุข ณ.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
8 เมษายน2559
การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอขาณุวรลักษบุรี และ บึงสามัคคี
5เมษายน2559
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานชมรม
7 มีนาคม 2559
เปิดตัว..Line group
30 มีนาคม 2559
ร่วมเปิดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Long Term Care) อำเภอปางศิลาทอง
30 มีนาคม 2559
ร่วมเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอปางศิลาทอง
7 มีนาคม 2559
เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิก น.ส.สิรินาถ ทองอร่าม
4 มีนาคม 2559
ร่วมรับการตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านไตรตรึงษ์
2-3 มีนาคม 2559
การประชุมเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในกลุ่ม Stop Teen Mom and Long term Care ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

CONTACT

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ :

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์: 055 - 705191

Email: ssjkp@hotmail.com