ชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจสมัคร
โพสต์เมื่อ : 2016-06-29 10:29:37 น. โดย อังศุมาลี ศรีวิใจ (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)
สมาชิกชมรมแม่บ้านสาธารณสุขฯ
จำนวนสมาชิกชมรม รายชื่อสมาชิกรายอำเภอ
หน่วยงาน/อำเภอ
รายปี
ตลอดชีพ
รวม
รายชื่อ
สามัญ
สมทบ
สสจ.กำแพงเพชร 8 33 0 41 แสดง
อำเภอโกสัมพีนคร 5 7 0 12 แสดง
อำเภอขาณุวรลักษบุรี 11 18 0 29 แสดง
อำเภอคลองขลุง 66 3 1 70 แสดง
อำเภอคลองลาน 34 19 2 55 แสดง
อำเภอทรายทองวัฒนา 0 17 5 22 แสดง
อำเภอไทรงาม 13 3 0 16 แสดง
อำเภอบึงสามัคคี 26 1 0 27 แสดง
อำเภอปางศิลาทอง 16 0 0 16 แสดง
อำเภอพรานกระต่าย 42 2 0 44 แสดง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร 12 97 0 109 แสดง
อำเภอลานกระบือ 45 1 0 46 แสดง
รวมทั้งจังหวัด
278
201
8
487

CONTACT

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ :

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์: 055 - 705191

Email: ssjkp@hotmail.com