ชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจสมัคร
โพสต์เมื่อ : 2016-06-29 10:29:37 น. โดย อังศุมาลี ศรีวิใจ (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)
สมาชิกชมรมแม่บ้านสาธารณสุขฯ รายหน่วยงาน
จำนวนสมาชิกชมรม รายชื่อสมาชิกหน่วยงาน
หน่วยงาน/อำเภอ
รายปี
ตลอดชีพ
รวม
รายชื่อ
สามัญ
สมทบ
สสจ.กำแพงเพชร 8 33 0 41 แสดง
หน่วยงานเมืองกำแพงเพชร ,สสอ. 4 16 0 20 แสดง
หน่วยงานไทรงาม ,สสอ. 5 0 0 5 แสดง
หน่วยงานคลองลาน ,สสอ. 34 2 0 36 แสดง
หน่วยงานขาณุวรลักษบุรี ,สสอ. 6 13 0 19 แสดง
หน่วยงานคลองขลุง ,สสอ. 47 3 1 51 แสดง
หน่วยงานพรานกระต่าย ,สสอ. 26 1 0 27 แสดง
หน่วยงานลานกระบือ ,สสอ. 37 0 0 37 แสดง
หน่วยงานทรายทองวัฒนา ,สสอ. 0 7 5 12 แสดง
หน่วยงานปางศิลาทอง ,สสอ. 0 0 0 0 แสดง
หน่วยงานบึงสามัคคี ,สสอ. 0 0 0 0 แสดง
หน่วยงานโกสัมพีนคร ,สสอ. 0 6 0 6 แสดง
หน่วยงานกำแพงเพชร ,รพท. 1 80 0 81 แสดง
หน่วยงานทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช. 7 1 0 8 แสดง
หน่วยงานไทรงาม ,รพช. 8 3 0 11 แสดง
หน่วยงานคลองลาน ,รพช. 0 14 1 15 แสดง
หน่วยงานขาณุวรลักษบุรี ,รพช. 5 5 0 10 แสดง
หน่วยงานคลองขลุง ,รพช. 19 0 0 19 แสดง
หน่วยงานพรานกระต่าย ,รพช. 15 1 0 16 แสดง
หน่วยงานลานกระบือ ,รพช. 9 0 0 9 แสดง
หน่วยงานทรายทองวัฒนา ,รพช. 0 10 0 10 แสดง
หน่วยงานปางศิลาทอง ,รพช. 10 0 0 10 แสดง
หน่วยงานบึงสามัคคี ,รพช. 26 1 0 27 แสดง
หน่วยงานโกสัมพีนคร ,รพช. 5 1 0 6 แสดง
รวมทั้งจังหวัด
272
197
7
476

CONTACT

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ :

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์: 055 - 705191

Email: ssjkp@hotmail.com