สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

24812 เทศบาลปากดง,ศูนย์บริการฯบุคลากรของหน่วยงานนี้ 2 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
เด่นนภา สมนันชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข
กฤษณะ สุวรรณปัญญากุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document