-
สรุปมติคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19
สรุปมติคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1211/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
คลิกที่นี่
view