ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7 จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7 จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้างสรรพสินค้าบิ้กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตลอดระยะเวลากว่า 14 ปี อีกทั้งยังได้รับพระราชทานรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7 จังหวัดกำแพงเพชร การประกวดครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประกวด 37 คน และจะทำการคัดเลือกเยาวชนจำนวน 6 คน จำแนกเป็นเยาวชนชาย 3 คน และเยาวชนหญิง 3 คน เพื่อคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนของจังหวัด เข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือต่อไป
426 view