ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร พัฒนาศักยภาพนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน โดยมีนางอรัญญา ศรีโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน โดยดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วนให้ได้มากที่สุด การประชุมในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 120 คน
570 view