ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร จัดประชุมพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการบริการที่ดีในหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการบริการที่ดีในหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมชากังราว (101) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีคุณใจทิพย์ สิงห์คาร หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ กล่าวรายงานการจัดประชุม การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีทักษะในการพัฒนาด้านการบริการ การทำงานเป็นทีม รวมถึงการใช้ทักษะและเทคนิคในการจัดการความขัดแย้งต่าง ๆ ในหน่วยบริการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานร้องเรียนและงานประกันสุขภาพของหน่วยบริการในจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งสิ้น 35 คน
419 view