ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านภาษาต่างประเทศ
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการการดำเนินงานประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวของหน่วยบริการในจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2560” ในกิจกรรมที่ 6 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านภาษาต่างประเทศ ในหน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาที่ใช้กันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะภาษาพม่า ให้สามารถสื่อสารเข้าใจได้ง่ายขึ้นในขณะปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากศูนย์เมียนมาร์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าวและงานประกันสุขภาพของหน่วยบริการในโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง รวมทั้งสิ้น 50 คน
393 view