ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร จัดอบรม “พัฒนาทีมประเมินตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวระดับอำเภอจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม “พัฒนาทีมประเมินตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวระดับอำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาทีมประเมินตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชรและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 80 คน
362 view