ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการบริการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสายตาผิดปกติในนักเรียน
วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและกลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสายตาผิดปกติในนักเรียน จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีคุณอรัญญา ศรีโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอและตำบลในการคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสายตานักเรียน ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานเด็กวัยเรียนจากโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวนทั้งสิ้น 160 คน
407 view