ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)และการจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 09.45 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้คุณสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)และการจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดนำร่องที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขดำเนินการอบรม “อาสาสมัครประจำครอบครัวหรือ อสค.” เพื่อขยายเครือข่ายความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ครัวเรือน และได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการพัฒนา Application ทำงานบน Smart Phone ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญเช่น ข้อมูลการแพ้ยา ประวัติการรับยา กำหนดวันนัด ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ มาสนับสนุนการดำเนินงานของ อสค. เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและดูแลบุคคลในครอบครัวได้ดีขึ้น
491 view