ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร จัดการประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางอรัญญา ศรีโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวชิรปราการ(201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กโดยเฉพาะการดำเนินการแก้ไขปัญหามารดาตาย พัฒนาระบบบริการฝากครรภ์คุณภาพและห้องคลอดคุณภาพ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 50 คน
404 view