ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร รณรงค์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่และความพิการอื่น
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการศัลยกรรมแต่งแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่และความพิการอื่น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิกแอซิดจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการนี้นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุมประธานกาญจนาลัย ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรได้สำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา จำนวน 146 ราย ในวันนี้ผู้ป่วยจะได้รับการคัดกรองจากคณะแพทย์และผ่าตัดระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2560 ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชรโดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จังหวัดกำแพงเพชร เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดประเทศไทยและหน่วยบริการทุกแห่ง
453 view