ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโค้งไผ่
วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 15.10 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโค้งไผ่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ รอบที่1/2560 จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 7- 9 กุมภาพันธ์ 2560
383 view