ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติพนักงานห้องบัตร โรงพยาบาลโกสัมพีนคร
วันที่ 26 มกราคม 2560 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้แก่นางสาวอัญชิสา พวงชุ่มชื่น พนักงานห้องบัตร โรงพยาบาลโกสัมพีนคร เพื่อเป็นการยกย่องที่ได้ประกอบคุณความดี มีความซื่อสัตย์ สืบเนื่องจากวันที่ 24 มกราคม 2560 นางสาวอัญชิสา พวงชุ่มชื่น พบกระเป๋าเงินของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาแล้วส่งคืนเจ้าของครบตามจำนวน ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม
632 view