ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (VDO Conference) การบรรยายพิเศษและหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นางกุลดา พันธ์เตี้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (VDO Conference) การบรรยายพิเศษและหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมนครชุม(202) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)และคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมฟังด้วย เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยเรื่องการบูรณาการ 4 กระทรวง ในการดูแลกลุ่มวัยเด็กและผู้สูงอายุ ระบบเก็บและประสานข้อมูลประชากรเสียชีวิตและสาเหตุการตาย ความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วย
419 view