ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1/2560
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1/2560 จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุม วชิรปราการ(201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายที่กำหนด เวลา 13.45 น.สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 ลงพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ในการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1/2560 จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ในการนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ติดตามลงพื้นที่ด้วย ต่อจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรีเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
405 view