ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับฟังสรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2560 จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 รับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2560 จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมกาญจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับฟังข้อเสนอแนะและข้อสั่งการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานสาธารณสุขต่อไป
354 view