ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอไทรงาม ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลไทรงาม ต่อจากนั้นเวลา 13.45 น. เดินทางไปยังโรงพยาบาลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุข พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และในเวลา 15.50 น. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี
553 view