ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเหตุรำคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเหตุรำคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะสามารถแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินางพรพรรณ ไม้สุพร ที่ปรึกษาศูนย์บริหารกฎหมาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำหรับผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พร้อมด้วยเจ้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอและตำบลในพื้นที่ที่มีเหตุรำคาญ จำนวนทั้งสิ้น 170 คน
517 view