ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน"
วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน" ณ วัดคลองพิไกร หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย พร้อมตรวจเยี่ยมการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลพรานกระต่ายและนิทรรศการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย
385 view