ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมวชิรปรการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมมอบเงินช่วยเหลือนางสุพรรณ คำกอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชรที่ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและบ้านทั้งหลัง
420 view