ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่ตำบลท่าไม้
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้ จำนวน 3 ราย โดยมีนายมาโนช โพธิ์เนียม ปลัดอาวุโส รักษาการแทนนายอำเภอพรานกระต่าย แพทย์หญิงพจนีย์ วัชรกานนท์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรานกระต่าย นางณัฐยา หญ้าลาภสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย กิ่งกาชาดอำเภอพรานกระต่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพรานกระต่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย พร้อมทั้งมอบสิ่งของช่วยเหลือ นอกจากนี้ได้ให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วย
700 view