ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 ติดตามสถานการณ์หลังน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วย นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามสถานการณ์หลังน้ำท่วมในพื้นที่ พร้อมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลประชาชน
502 view