ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนาและพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.45 น. นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนาและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
347 view