ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลบึงสามัคคี ในโอกาสได้รับรางวัล NCD Clinic Plus Awards
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี เนื่องในโอกาสรับรางวัล NCD Clinic Plus Awards จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต ในงานมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum 2017) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
410 view