ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เปิดมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ “สืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลสักงาม”
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (รองประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร) เป็นประธานเปิด มหกรรมตลาดนัดสุขภาพ “สืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลสักงาม” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำขุ่น ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน ซึ่งจัดขึ้นโดยการสนับสนุนจากชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตระหนักต่อการสร้างสุขภาพตนเอง เน้นการการส่งเสริมภาพด้านรับประทานอาหารพืชผักสมุนไพร พืชผักสวนครัวที่ปลอดจากสารเคมี และส่งเสริมให้มีกิจกรรมรักษาโรคเบื้องต้นด้วยสมุนไพรที่เหมาะสม สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้มีการประกวดอาหารเพื่อสุขภาพและน้ำดื่มสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกวดตำส้มตำของชมรมผู้สูงอายุ การจัดนิทรรศการสมุนไพรในการบำบัดและรักษาโรคทั่วไป โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำขุ่น และจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน พืชผักสมุนไพร และสินค้าโอทอป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน
426 view