ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทั้งร่วมปล่อยปลา ลงสู่แม่น้ำปิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
272 view