ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสารทไทย 2560
วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 07.15 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสารทไทย หรือวันสารทเดือนสิบ ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร งานบุญสารทไทยเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้มีพระคุณโดยเชื่อว่าญาติผู้ล่วงลับไปแล้วจะมีโอกาสรับส่วนบุญจากญาติพี่น้องที่ทำบุญไปให้ ทั้งยังเป็นการจรรโลงและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงอีกด้วย
271 view