ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา เดินทางเข้ารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้กราบสักการะพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร ต่อจากนั้นเดินทางกราบสักการะพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา-ยาย ภายในบริเวณบ้านพัก
517 view