ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ปลูกต้นสีเสียดต้นไม้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ปลูกต้นสีเสียด ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ต้นสีเสียดเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 15 เมตร มีสรรพคุณเป็นยาสมานแผล แก้โรคท้องร่วง บิด ไข้จับสั่น อมแก้ไอ แก้เสียงแห้ง รักษาแผลของต่อมในลำคอ รักษาเหงือก ลิ้นและฟัน รักษาโรคผิวหนัง ล้างแผลไฟไหม้
431 view