ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามนโยบายการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะลงพื้นที่ติดตามนโยบายการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท โดยมีนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ในการนี้ นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนรับการรักษาอย่างครอบคลุม ใกล้บ้าน ลดการส่งต่อ ลดแออัด ลดรอคอย เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต ตั้งเป้าภายในปี 2565 ซึ่งเขตสุขภาพที่ 3 ได้พัฒนาโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 659 เตียง ให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างครบวงจร ทั้งการผ่าตัด เคมีบำบัด และการฉายแสง เริ่มให้บริการฉายรังสีแบบประคับประคองเพื่อบรรเทาอาการในผู้ป่วยมะเร็งที่มีการแพร่กระจาย
380 view