ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลพรานกระต่าย พร้อมเตรียมแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วม
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 14.20 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม พร้อมกำชับให้โรงพยาบาลเตรียมแผนรับมือน้ำท่วม ทั้งอุปกรณ์การแพทย์ ยา-เวชภัณฑ์ ออกซิเจน อาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วย ให้เพียงพอ รวมทั้งสำรวจระบบสำรองไฟฟ้า ให้พร้อมใช้งาน ด้านแพทย์หญิงพจนี วัชระกานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรานกระต่าย กล่าวว่า “โรงพยาบาลได้เตรียมความพร้อมวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่น การขนย้ายผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลซึ่งขณะนี้น้ำบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเริ่มลดลงและยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด” นอกจากนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะน้ำท่วม เพราะกระแสน้ำจะพาให้เชื้อโรคแพร่กระจาย อาจเกิดโรคระบาดได้ง่าย เช่น โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ โรคฉี่หนู ไข้หวัด โรคตาแดง สัตว์มีพิษและของมีคม รวมถึงการเสียชีวิตจากการจมน้ำและไฟดูด ไฟช็อต อีกด้วย จึงขอให้ประชาชนได้ระมัดระวังและดูแลสุขภาพโดยสวมใส่เสื้อผ้า ที่สะอาด ไม่เปียกชื้นเพื่อรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ หากจำเป็นลุยน้ำ ย่ำโคลน ควรสวมรองเท้าบูท ล้างทำความสะอาดมือ เท้า ด้วยสบู่และเช็ดให้แห้งทุกครั้ง หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
292 view