ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับฟังการประชุมทางไกล(VDO Conference)จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความการดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล(VDO Conference)จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความการดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่อจากนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรได้ประชุมทางไกลผ่านระบบ WEB Conference จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ไปยังโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เพื่อสั่งการให้ทุกอำเภอเตรียมความพร้อมในการจัดหน่วยแพทย์ดูแลประชาชน ดังนี้ 1. การดูแลทางการแพทย์ของจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการจัดตั้งหน่วยแพทย์ 11 จุด 11 อำเภอ 2. จิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีการปฐมนิเทศเรื่องการปฐมพยาบาลให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมให้เน้นย้ำการประสานงานของจิตอากับหัวหน้าทีมให้มีความชัดเจนเรื่องจุดรายงานตัวในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 3. หัวหน้าทีมและเจ้าหน้าที่ ซักซ้อมการช่วยฟื้นคืนชีพCPR 4. เรื่องการแต่งกายแพทย์ พยาบาลให้แต่งชุดใช้ชุดปฏิบัติงานพร้อมติดปลอกแขนกากบาทสีเขียว เน้นการแต่งกายโทนขาวดำเท่านั้นห้ามสวมเสื้อฟ้าโดยเด็ดขาด สำหรับจิตอาสาด้านการแพทย์ให้แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา ซึ่งเป็นของที่ได้รับพระราชทานมา 5. ป้ายสำหรับหน่วยงานแพทย์ให้รอความชัดเจนจากส่วนกลางทางเว็บไซต์(https://www.moph.go.th) 7. หน่วยงานที่มีเครื่องAED ให้ฝึกการใช้เครื่องมือพร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทางการจราจรในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 8. ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดอุปทานหมู่ ให้แยกออกจากกลุ่มทันที ท้ายนี้ได้ฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานในวันพระราชพิธีให้เตรียมร่างกายให้แข็งแรง จิตใจให้เข้มแข็ง
383 view