ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ณ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบึงน้อย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร ในการนี้ นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้ นอกจากการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว ยังปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตายลงให้ครอบคลุมพื้นที่อีกด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวให้มากยิ่งขึ้นและคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติอีกทางหนึ่ง
276 view