ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
404 view