ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการ Service Plan ประจำปีงบประมาณ 2561
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการ Service Plan ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมประธานกาญจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร
402 view