ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นำทีม DANCERCISE ตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEENDANCERCISE ระดับภาคเหนือ
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นำทีม DANCERCISE จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ทีม Perfect Skill ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEENDANCERCISE ในระดับภาคเหนือ ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ทีม Perfect Skill ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 7 และจะทำการแข่งขันรอบคัดเลือก 3 ทีมสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
306 view