ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม พร้อมรับโล่เกียรติยศในโอกาสสืบสานโครงการได้อย่างดีเยี่ยม
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษโดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิกันยรักษ์ และกล่าวรายงานโดยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงกุล ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรขึ้นรับโล่เกียรติยศจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสที่จังหวัดกำแพงเพชรได้ทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้สตรีจำนวนมากพ้นภัยจากมะเร็งเต้านม พร้อมกันนี้นางสาวน้ำค้าง ฉ่ำสอน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเข็มกลัดในฐานะผู้สืบสานด้วย
322 view