ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการและบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุม EOC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่า ไม่เกิน 5 ล้านบาท
292 view