ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมรับขบวนวิ่งทีมงานก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล โดยนายอทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับขบวนวิ่งทีมงานก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล โดยนายอทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุม โดยมีนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมต้อนรับ ทั้งนี้กำหนดการเส้นทาง วิ่งก้าวคนละก้าว จะผ่านจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 โครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศ” เป็นการระดมทุนช่วยเหลือแก่ “โรงพยาบาลศูนย์” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน ให้ 11 โรงพยาบาลในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย โดยวิ่งจากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ถึงอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 2,191 กิโลเมตร
295 view