ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินบริจาคร่วมสมทบทุนโครงการ "ก้าวคนละก้าว" เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ พร้อมให้กำลังใจนายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้แสลม)
วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ส่องมอบเงินของประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรจากการร่วมบริจาคของทุกภาคส่วนทั้ง 11 อำเภอ เพื่อสมทบทุนโครงการ "ก้าวคนละก้าว" เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ แก่นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้แสลม) จำนวน 1,456,408.50 บาท (ซึ่งยังไม่รวมยอดเงินจากภาคเอกชน และผู้ที่ประสงค์จะมอบด้วยตนเอง) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์ทวีศักดิ์ คณุตม์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ กิจกรรมวิ่งการกุศลของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโครงการ "ก้าวคนละก้าว" โดย ตูน บอดี้แสลม จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการระดมทุนช่วยเหลือ “โรงพยาบาลศูนย์” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน ให้ 11 โรงพยาบาลในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย โดยวิ่งจากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ถึงอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 2,191 กิโลเมตร
266 view