ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีบวงสรวง เพื่อรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดกำแพงเพชร
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.45 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีบวงสรวง เพื่อรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดกำแพงเพชร ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ในการนี้ นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีด้วย ทั้งนี้ เมื่อทำพิธีบวงสรวงเป็นที่เรียบร้อยจะได้อัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปประดิษฐาน ณ วัดคูยาง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองกำแพงเพชร และดำเนินการรื้อถอนในลำดับต่อไป
429 view