ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ส่งตูน บอดี้แสลม (นายอาทิวราห์ คงมาลัย) วิ่งสู่จังหวัดตาก ตามโครงการ "ก้าวคนละก้าว" เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 03.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางไปยังอำเภอโกสัมพีนครเพื่อส่งนายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้แสลม) จากจังหวัดกำแพงเพชรวิ่งเข้าสู่จังหวัดตาก ตามโครงการ "ก้าวคนละก้าว" เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้กำลังใจพร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้และวิ่งด้วยความปลอดภัยตลอดเส้นทาง พร้อมทั้งแนะให้รักษาสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอ
271 view